Formulář pro uplatnění reklamace

Formulář pro uplatnění reklamace(Tento formulář vyplňte a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím.)

Adresát (prodávající):

Internetový obchod: www.orientbridge.cz

Společnost: ORIENT BRIDGE s.r.o.

Se sídlem: Horní Smržov 122, 679 61 Letovice

IČ/DIČ: 093 60 204

E-mailová adresa: info@orientbridge.cz

Telefonní číslo: +420 605 590 064

 

(Následující požadované údaje doplní zákazník)

 

Spotřebitel:

Jméno a příjmení:

Adresa:

Telefon a e-mail:

 

Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)

Dobrý den,

dne............................. jsem ve Vašem obchodě vytvořil objednávku (specifikace objednávky na následující straně). Mnou zakoupený produkt však vykazuje tyto vady..................................................................................................................................(* zde je třeba vadu podrobně popsat ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím způsobem:..................................................................................................................... (* zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například - „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30 kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s uvedením, kdy jsem právo uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu). 1. Datum objednání (*)/datum obdržení (*)

 2. Číslo objednávky:

 3. Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány na účet/dobírkou(*) a budou navráceny zpět na účet/dobírkou(*)

  (v případě převodu na účet prosím o zaslání čísla účtu)

   

 4. Jméno a příjmení spotřebitele:

 5. Adresa spotřebitele:

 6. E-mail:

 7. Telefon:

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.

V................................., Dne.............................
______________________________________

Jméno a příjmení spotřebiteleSeznam příloh:

 1. Faktura za objednané zboží č.Obecná poučení k uplatnění reklamace

Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným, dostatečně věrohodným způsobem.

Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl. Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme ani za běžné opotřebení věci.

Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví, si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.

Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.